Benderbilder

Benders betongtakpannor


En av våra korrespondenter har tipsat oss om Benders som

bl a säljer betongtakpannor. I slutet på denna sida finns ett antal bilder på hur takpannor inte ska se ut.

 

Korrespondenten lade om sitt tak år 2005 med Benders betongtakpannor. Redan samma år reklamerades pannorna eftersom de var porösa och gick sönder. En representant från Benders kom på besök och konstaterade att takpannorna var dåliga.

 

Korrespondenten fick åka till den lokala byggmarknaden och hämta ut ett antal nya takpannor.

 

Våren 2006 konstaterade korrespondenten att ett mycket stort antal takpannor gått sönder, det var stora hål i dem från vilka det gick att hälla ut sand (sandliknande).

 

En ny reklamation gjordes och nya pannor kunde hämtas ut hos den lokala bygghandeln.


Vartefter åren gick byttes pannorna successivt ut. Men dessa "nya" pannor var precis lika dåliga som dem från 2005.

 

Hämtade ersättningspannor tog slut och hålen fylldes istället med svart utefog (d v s svart klet som smakar illa). Denna utefog blir dock ljus med tiden och taket ser nu ut som om ett par tusen måsar gjort ifrån sig på detsamma.

 

Idag lämnar leverantören 30 års garanti på sina takpannor, men år 2005 lämnade man bara 10 års garanti enligt leverantören.

 

Vår korrespondent tröttnade på att få svart utefog på fingrarna och kontaktade leverantören i somras och blev då i ett telefonsamtal (inspelat) lovad att få nya takpannor till hela taket, fritt levererat till tomten.


Vi har fått ta del av korrespondensen mellan Benders och korrespondenten. Här konstaterar vi att representanten från Benders inte ens bemödar sig med att besvara mail. Först när en person i ledningen får en kopia på mailen erhålls svar. Senare erhålls inte ens svar när ledningen får kopior på mailen. 


Slutligen erhålls ett svar. Det nya erbjudandet är att korrespondenten nu ska stå för transportkostnad och de pallar på vilka takpannorna ligger. Det handlar om ett par tusen kronor. Att lägga om taket kostar ca 20 000 kr.

 

Den tekniska livslängden på betongtakpannor är enligt experterna ca 80 år. Men man byter oftast efter 30-50 år av andra skäl, t ex för att läkt och takpapp inte har en längre livslängd än så. 

 

Vad gör vår korrespondent nu?

 

Denne kommer i alla fall inte stå för transport och pallarna. Det blir istället en fråga för ARN och kanske även en rättslig process. Att lägga om taket med pannor från samma leverantör blir nog inte aktuellt.

 

Korrespondenten gör också som många andra, kontaktar oss på DumPucko.Se där vi publicerar information om saker som irriterar oss som medborgare, kund, medlem osv.

 

Om vår korrespondent kommer att vinna den rättsliga processen är oklart, men att man inte ska köpa takpannor från Benders är mer än tydligt.

 

Vi har nog inte tidigare sett ett sådant välunderbyggt gnölande tidigare. Tyvärr har vi inte, med hänvisning till gällande lagstiftning, inte fått höra telefonsamtalet som korrespondenten haft med Benders representant. Men i en rättslig tvist gäller fri bevisföring. Korrespondenten kommer då att framlägga detta som ett av bevisen tillsammans med många andra, inte minst experternas utlåtanden.

 

Benders kan då klaga och be rätten att inte godkänna samtalet/samtalen som bevis. Men varför skulle man göra det? Om man nu inte utlovat nya takpannor kostnadsfritt.


Kanske förbarmar sig en annan leverantör av takpannor över korrespondenten och byter ut hela taket kostnadfritt i utbyte mot att de får använda bilderna på Benders takpannor i sin marknadsföring.


Vi kan se slogans framför oss av typen "Har du hål i huvudet, köp då takpannor från Benders så har du hål i taket också".


Vår korrespondent har svarat Benders på deras modifierade erbjudande. Korrespondenten avböjer erbjudandet. Hela svaret hittar du här nedan.


Hej X och Y (eftersom Du inkluderats i konversationen),


Vi har beslutat oss för att avböja Ert modifierade erbjudande om ersättning av takpannor, ett erbjudande som medför att vi skulle få stå för kostnaderna för transport och lastpallar.


Vi har redan haft kostnader för transport, pallar och omläggning av taket, för att inte tala om det arbete vi utfört under åren för att byta ut trasiga takpannor men även för att laga desamma med utefog.


Det initiala erbjudandet var att vi skulle erhålla nya takpannor kostnadsfritt till fritidshuset, d v s att Ni tog ansvar för att takpannorna var av bristande kvalitet och vi själva skulle få stå för kostnaderna för omläggning av taket. Detta initiala erbjudande är mycket väl dokumenterat.


Det initiala erbjudandet hade kunnat vara acceptabelt trots att vi skulle stå för kostnaderna för omläggningen av taket.

Eftersom Ni nu har ändrat det initiala erbjudandet avböjer vi således detta.


Vi väljer att istället gå vidare med ansvarsfrågan, vilken initialt får avgöras av ARN. Det brukar vara ett krav på att man först fått saken prövad av ARN innan man går vidare i en tvist.


Vi kommer även att gå ut medialt (sociala medier) med våra problem eftersom vi antar att relativt många har drabbats av liknande problem med Era betongtakpannor. Det kan inte bara vara vi som drabbats av Era produktionsproblem, det bör finnas relativt många som har drabbats.


Det är många som lägger om sina tak och det kan då vara bra för dem att beakta inte minst kvaliteten på takpannorna men även hur leverantören hanterar reklamationsärenden.


Vi reklamerade våra betongtakpannor år 2005 och 2006 och de ersättningspannor som erhölls hade samma produktionsfel som de ursprungliga betongtakpannorna.


Enligt den expert vi har konsulterat är den tekniska livslängden på betongtakpannor som tillverkats i Sverige normalt ca 80 år. Byten sker enligt samma expert dock vanligtvis efter 30-50 år p g a andra orsaker än själva betongpannorna.


Ovanstående har även bekräftats vid kontakt med två andra leverantörer av betongtakpannor.


I Ert fall var den tekniska livslängden några månader innan problemen började, där även ersättningspannorna från 2005 och 2006 var av samma bristfälliga kvalitet. Att så är fallet är konstaterat av konsulterad expert samt av Dig X vid vårt initiala telefonsamtal.


När taket är omlagt kan vi om Ni så önskar returnera de trasiga takpannorna till Er, kostnadsfritt (transport och pallar).


Då kan Ni på egen hand konstatera den minst sagt bristfälliga kvaliteten och kanske vidtaga de åtgärder som erfordras för att Ni ska kunna producera/leverera betongtakpannor som håller i varje fall hälften av den förväntade tekniska livslängden.


Enligt nyinkomna uppgifter är det inte bara korrespondenten som är rejält upprörd. Denne har även lyckats få tag i ett 10-tal andra kunder till Benders som har samma problem. De överväger nu att gemensamt stämma Benders.


Korrespondenten har ett inspelat telefonsamtal med Benders representant där denne först beskriver vad som gått fel i produktionen och därefter utlovar leverans av nya takpannor helt fritt. Det blir ju lite svårt att backa från detta samtal. Vi ser fram emot den rättsliga processen.


Såvitt vi vet kommer korrespondenten även tipsa SVT:s Plus om takpannorna. Det borde finnas ett stort antal personer som har liknande problem, vissa kanske inte har upptäckt felen ännu.


Det kan ju inte vara rimligt att sälja betongtakpannor som har en teknisk livslängd om 80 år men som bara håller i några månader och över en vinter.


Skärpning Benders. Benders som för övrigt ägs av en familj som blivit miljardärer på sin verksamhet, har eget jetplan och har en travanläggning i Florida.


Det kan ju inte vara av ekonomiska skäl som Benders inte tar ansvar för sina dåliga produkter.